Rejestracja ogólna – 7:30 – 18:00
(42) 614 30 97 lub (42) 614 31 34
Przychodnia – 8:00 – 18:00
recepty@spztuszyn.pl

Akredytacja w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

LOGO Samorządowa przychodnia zdrowia w Tuszynie

AKREDYTACJA W SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE –

JUŻ WKRÓTCE

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie przestąpiła do Konkursu
“Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego realizatorem jest CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA Z KRAKOWA. Do projektu zakwalifikowało się 79 placówek z terenu całej Polski i 9 z województwa łódzkiego w tym nasza Przychodnia.

Jakie korzyści odniesie podmiot POZ z udziału w projekcie?

  1. Wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne w procesie przygotowania do akredytacji obejmujące: seminarium szkoleniowe, przeprowadzenie wizyty pilotażowej, dokonanie oceny wstępnej, wskazanie kierunków koniecznych zmian. Odbędą się warsztaty konsultacyjne, szkolenie dla pracowników, przekazane zostaną materiały edukacyjne dla personelu i pacjentów w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki.
  2. Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w jednostce POZ.

Przychodnia dba o ustawiczne podnoszenie jakości usług, którego nieodzownym elementem jest kształcenie personelu. Będzie to bardzo duży wysiłek organizacyjny i finansowy ze strony Przychodni, ale dzięki wdrażanym procedurom, pacjenci mają gwarancję, że realizowane na terenie placówki świadczenia medyczne są zgodne z aktualnymi przepisami.


Skip to content