• Rejestracja ogólna - 7:30 - 18:00
    (42) 614 30 97 lub (42) 614 31 34
  • Przychodnia - 8:00 - 18:00
  • E-REJESTRACJA
  • recepty@spztuszyn.pl

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjnąna zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • Dawkomierzy, odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
  • Pomiaru osłon stałych gabinetów rentgenowskich

Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:

- dla pracowników  bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 6 mSv/rok

- dla osób z ogółu ludności – 1 mSv/rok

Na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Skip to content