ZDROWIE PACJENTÓW NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jest jednostką utworzoną przez Radę Miejską w Tuszynie i w obecnej strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od 2001 roku zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak historycznie sięga roku 1949, kiedy to  z inicjatywy spółdzielców „Samopomocy Chłopskiej” powstał Spółdzielczy Ośrodek Zdrowia.

Przychodnia w chwili obecnej sprawuje podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną nad mieszkańcami Gminy Tuszyn oraz gmin ościennych, starając się zabezpieczyć potrzeby zdrowotne dla ponad 9 tysięcy pacjentów.

Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach realizowanych na terenie Gminy, które mogą mieć wpływ na poprawę zdrowia naszych mieszkańców. Realizuje programy profilaktyki zdrowotnej zarówno te gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak również dodatkowe projekty Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Zdrowa Publicznego w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i inne.

Gmina Tuszyn przystąpiła do IV edycji Konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzięki zaangażowaniu instytucji lokalnych oraz działaniom podejmowanym przez SPZ w Tuszynie GMINA TUSZYN znalazła się na 10 miejscu (na 506 gmin zgłoszonych) w FINALE konkursu, którego ideą jest podkreślenie wagi badań profilaktycznych, a jego główne zadanie to zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrycie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego.

W trosce o wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie wdrożyła System Zintegrowanego Zarządzania Jakością ISO 9001 potwierdzający prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi zakresu realizowanych usług. Nasza placówka przystąpiła do projektu pn.: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" AKREDYTACJA W POZ, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Miło nam oświadczyć, że w październiku 2019 roku, otrzymaliśmy CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY NR:2019/P/94 - MINISTRA ZDROWIA potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej.

Ciągłość doskonalenia organizacyjnego zapewnia Państwu wysoką jakość usług i kompleksową opiekę.

TWOJE ZDROWIE JEST W DOBRYCH RĘKACH !