Aktualności

Otwarcie poradni geriatrycznej

OTWARCIE PORADNI GERIATRYCZNEJ !!!

Od sierpnie 2019 r. zaczyna funkcjonowanie Poradnia Geriatryczna.

Samorządowa Przychodnia Zdrowia podpisała Kontrakt z NFZ na bezpłatne świadczenia dla osób powyżej 60 r.ż.

Konsultacji specjalistycznych będzie udzielała specjalistka geriatrii lek. Anna Woźniak.

Przyjęcia pacjentów będą odbywały się w poniedziałki, wtorki i czwartki w gab. 221- II piętro.

Poradnia Geriatryczna świadczy bezpłatnie usługi wszystkim ubezpieczonym Pacjentom- pierwsza wizyta wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (poz lub specjalisty, którzy posiadają umowę z NFZ).

Poradnia Geriatryczna ma na celu zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej osobom, które obarczone są przewlekłymi chorobami wymagającymi kompleksowego leczenia.

Konsultacje lekarskie zapewniają wszechstronną opiekę nad pacjentem w wieku podeszłym, obejmującą poza badaniem internistycznym ocenę stanu psychicznego oraz aktywności funkcjonalnej. Poradnia w zakresie diagnostyki posiada dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych.

Celem działania Poradni jest również profilaktyka w ramach, której staramy się wykrywać i eliminować szkodliwe czynniki zdrowotne m.in. takie jak zjawiska wielolekowości. Stąd w trakcie wizyty lekarskiej dokonywane są przeglądy leków stosowanych przez pacjenta.

Zapraszamy serdecznie.