Aktualności


PROFILAKTYKA DEPRESJI POPORODOWEJ

CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” SP. Z O. O.
Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.

Bezpłatne badania dla kobiet w okresie poporodowym (do roku po urodzeniu dziecka). Realizacja programu odbywa się podczas wizyt patronażowych lub w placówce POZ.

Do diagnostyki pogłębionej kwalifikują się kobiety, których wynik Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej wyniósł 12 punktów.