Aktualności

 

PROFILAKTYKA GRUŹLICY

Program adresowany jest do wszystkich osób dorosłych,
w szczególności: tych, którzy mieli bezpośredni kontakt
z osobami z rozpoznaną już gruźlicą lub osób obciążonych długotrwałą chorobą, problemem alkoholowym i/lub narkomanią.

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc.
Ankieta jest poufna.