Rejestracja ogólna – 7:30 – 18:00
(42) 614 30 97 lub (42) 614 31 34
Przychodnia – 8:00 – 18:00
recepty@spztuszyn.pl

Rehabilitacja układu ruchu u Bonifratrów


Samorządowa Przychodnia Zdrowia podpisała porozumienie ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi w sprawie współpracy w realizacji projektu mającego na celu ułatwienie powrotu do sprawności poprzez rehabilitację pacjentów z chorobami układu kostno- stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej tak aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Realizowane będą konsultacje lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej, warsztaty psychoedukacyjne.

W projekcie mogą wziąć udział osoby powyżej 50 roku życia czynne zawodowo lub gotowe do podjęcia zatrudnienia.

Zapraszamy po SKIEROWANIE lekarza poz.

Projekt realizowany będzie w Centrum Medycznym im dr Wacława Łęckiego- tel: 42 685 50 45; 502 200 274.

plakat_A1


Skip to content