Rejestracja ogólna – 7:30 – 18:00
(42) 614 30 97 lub (42) 614 31 34
Przychodnia – 8:00 – 18:00
recepty@spztuszyn.pl

Taryfikacja świadczeń


AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH Z WARSZAWY – TARYFIKUJE ŚWIADCZENIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ

 

AOTM zajmuje się wyceną świadczeń medycznych w różnych zakresach. W ogłoszonym postępowaniu wycenie podlegały świadczenia na rehabilitację medyczną. Do postępowania zakwalifikowano 202 placówki z terenu całej Polski.

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie złożyła aplikację i została zakwalifikowana do postępowania. W szczegółowych analizach będzie uwzględniony 2015 rok. Dzięki naszym działaniom Placówka otrzyma dodatkowe punkty rankingujące w przypadku ogłoszenia postępowań konkursowych w NFZ.


Skip to content