Aktualności

Taryfikacja świadczeń

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH Z WARSZAWY – TARYFIKUJE ŚWIADCZENIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ

 

AOTM zajmuje się wyceną świadczeń medycznych w różnych zakresach. W ogłoszonym postępowaniu wycenie podlegały świadczenia na rehabilitację medyczną. Do postępowania zakwalifikowano 202 placówki z terenu całej Polski.

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie złożyła aplikację i została zakwalifikowana do postępowania. W szczegółowych analizach będzie uwzględniony 2015 rok. Dzięki naszym działaniom Placówka otrzyma dodatkowe punkty rankingujące w przypadku ogłoszenia postępowań konkursowych w NFZ.