Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500125162-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.
Tuszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 564580-N-2018
Data: 28/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie, Krajowy numer identyfikacyjny 59050079000000, ul. ul. Żeromskiego  , 95080   Tuszyn, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 143 400, e-mail spztuszyn@wp.pl, faks 422 321 704.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.06.2018r. godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.06.2018r. godzina 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych