CENNIK USŁUG ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH ODPŁATNIE NA RZECZ OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ZAKRESCENA
Porada lekarska poz 120.00 zł
Teleporada lekarza poz80.00 zł
Porada lekarska – ocena zaszczepienia oraz stanu zdrowia 150.00 zł
Porada lub teleporada pielęgniarki/położnej 70.00 zł
Porada domowa pielęgniarki/położnej100.00 zł
Pobranie wyjazdowe materiału do badań100.00 zł
Odpłatne porady i badania w Poradniach Ambulatoryjnej Opieki SpecjalistycznejWedług bieżącej wyceny NFZ
Wartość świadczeń wg. katalogów NFZ (JGP) - cena za 1 punkt
Odpłatne świadczenia w pracowni fizjoterapii - Wartość świadczeń wg. katalogów NFZ (JGP) - cena za 1 punktWedług bieżącej wyceny NFZ
Odpłatne świadczenia w poradni stomatologicznej Wartość świadczeń wg. katalogów NFZ (JGP) - cena za 1 punktWedług bieżącej wyceny NFZ

CENNIK USŁUG ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH ODPŁATNIE

ZAKRESDla pacjentów zadeklarowanych do SPZ w TuszynieDla pacjentów niezadeklarowanych do SPZ w Tuszynie
Poradnia Kardiologiczna – Echo serca 120.00 zł160.00 zł
Poradnia Kardiologiczna – PAKIET: konsultacja + Ekg + Echo serca250.00 zł
Poradnia Neurologiczna110.00 zł160.00 zł
Poradnia Otolaryngologiczna120.00 zł160.00 zł
Poradnia Pulmonologiczna160.00 zł
Poradnia Diabetologiczna160.00 zł
Porada specjalistyczna wyjazdowa140.00 zł170.00 zł
Porada dietetyczna + analiza składu ciała70.00 zł100.00 zł
Porada lekarza poz związana z wydawaniem orzeczeń, zaświadczeń (inne niż gwarantowane)80.00 złNie udzielane
USG (ciąża, układ rodny )150.00 zł
USG (jama brzuszna, tarczyca, nerki) 150.00 zł
USG stawy biodrowe dzieci (dla dzieci zadeklarowanych do Poradni Pediatrycznej SPZ w Tuszynie) 80.00 zł
USG Doppler tętnic szyjnych150.00 zł
USG Doppler tętnic kończyn dolnych150.00 zł
USG Doppler żył kończyn dolnych150.00 zł
USG Doppler tętnic i żył kończyn dolnych 180.00 zł
Cytologia40.00 zł
Spirometria50.00 zł
Badanie histopatologiczne100.00 zł
EKG bez opisu50.00 zł
Pomiar ciśnienia tętniczego30.00 zł
Pole widzenia100.00 zł
Holter ciśnieniowy/EKG (dla pacjentów zadeklarowanych do SPZ w Tuszynie)100.00 zł160.00 zł
Holter ciśnieniowy/EKG (dla pacjentów niezadeklarowanych do SPZ w Tuszynie oraz nieubezpieczonych)100.00 zł160.00 zł
Iniekcja dożylna100.00 zł
Iniekcja domięśniowa50.00 zł
Opatrunek duży80.00 zł
Opatrunek mały50.00 zł
Procedury wspierające leczenie profilaktyczne
Bańki ogniowe/ próżniowe70.00 zł100.00 zł

CENNIK PRACOWNIA FIZJOTERAPII

Rodzaj zabieguCzas trwaniaCenaCena dla pacjentów zadeklarowanych do POZ
Fala uderzeniowa – jedna okolica60 zł50 zł
Fala uderzeniowa – pakiet 5 zabiegów200 zł180 zł
Fala uderzeniowa terapia antycelulitowa (nogi)160 zł140 zł
Fala uderzeniowa terapia antycelulitowa (pośladki)100 zł80 zł
Kinesiotaping - Jedna aplikacja30 zł20 zł
Indywidualne ćwiczenia z pacjentem (ból kręgosłupa, barku) 30 min70 zł60 zł
Kinezyterapia: ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem15 min.15.00 zł
Kinezyterapia: ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem15 min.15.00 zł
Kinezyterapia: inne formy usprawniania 15 min15.00 zł
Galwanizacja15 min.15.00 zł
Jonoforeza15 min.15.00 zł
Prądy diadynamiczne 15 min.15.00 zł
Prądy interferencyjne 15 min.15.00 zł
Prądy TENS15 min.15.00 zł
Prądy TRABERTA15 min.15.00 zł
Prądy KOTZA15 min.15.00 zł
UD10 min.15.00 zł
Ultrafonoforeza 10 min.15.00 zł
Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości15 min.15.00 zł
Diatermia krótkofalowa15 min.15.00 zł
SOLUX15 min.15.00 zł
Laser skaner10 min.15.00 zł
Laser punktowy 10 min.15.00 zł
Krioterapia miejscowa 3 min.15.00 zł
Kąpiel wirowa kończyn15 min.20.00 zł
Masaż pneumatyczny30 min.30.00 zł

ODPŁATNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartaleMaksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
1 strona wyciągu lub odpisu1 strona kopii albo wydrukuDokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
OPŁATA SPZ12.00 zł0.40 zł2.50 zł
Kopia dokumentacji wydawana pacjentowi po raz pierwszy jest bezpłatna.

CENNIK PORADNI STOMATOLOGICZNEJ WYKAZ ŚWIADCZEŃ SPOZA KOSZYKA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH I DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH

Badanie, diagnostyka, profilaktyka, estetyka:
Porada lekarska 100 zł
Badanie stanu jamy ustnej z wystawieniem orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego przed operacją po analizie zdjęcia pantomograficznego150 zł
Lakowanie bruzd (jeden ząb):100 zł
Skaling ultradźwiękowy i profesjonalne oczyszczanie i polerowanie zębów oraz piaskowanie i fluoryzacja: 300 zł
Skaling ultradźwiękowy góra i dół: 150 zł
Wybielanie profesjonalne w nakładkach (górny i dolny łuk zębowy): 700 zł
Piaskowanie wszystkich zębów: 200 zł
Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych Lakier/fluorkowy: 140 zł
Znieczulenie ponadstandardowe: 30 zł
Opatrunek tymczasowy: 100 zł
Wypełnienie ubytku materiał glassjonomerowym FUJI IXl, światłoutwardzalnym 200 zł
Odbudowa zęba natychmiastowa po częściowym złamaniu300 zł
Licówka z materiału światłoutwardzalnego:300 zł
Odbudowa złamanego zęba lub brzegu siecznego: 300 zł
Odbudowa brakujących ścianek zęba bocznego materiałem światłoutwardzalnym:300 zł
Odbudowa zęba na wkładzie koronowo- korzeniowym400 zł
Leczenie zębów mlecznych:
Wypełnienie ubytku zęba mlecznego: 150 zł
Opatrunek czasowy zęba mlecznego: 100 zł
Leczenie kanałowe zębów
Usunięcie całkowicie martwej miazgi zęba z jednego kanału: 150 zł
Wypełnienie czasowe kanału    - jeden kanał  100 zł 
Wypełnienie ostateczne kanału- jeden kanał150 zł 
Opracowanie i wypełnienie ostateczne na stałe jednego kanału jednowizytowe: 250 zł
Odbudowa tymczasowa zęba na potrzeby leczenia endodontycznego150 zł
Dewitalizacja miazgi zębowej z opatrunkiem100 zł
Leczenie protetyczne - protezy stałe:
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej VITA (jeden punkt)800 zł
Leczenie protetyczne - protezy ruchome metalowe:
Proteza szkieletowa 1,800 zł
Leczenie protetyczne- protezy elastyczne i akrylowe
proteza elastyczna częściowa 2-3 zębowa 1,200 zł
proteza elastyczna częściowa 4-8 zębowa 1,400 zł
proteza elastyczna całkowita 1,500 zł
Etruska (jeden punkt) 200 zł
Etruska (każdy dodatkowy punkt)100 zł
Proteza całkowita akrylowa standard800 zł
Proteza całkowita akrylowa płyta bezbarwna1,000 zł
Proteza całkowita akrylowa wzmocniona siatką1,000 zł
Proteza częściowa (dwa-trzy zęby) standard500 zł
Proteza częściowa (dwa-trzy zęby) bezbarwna płyta600 zł
Proteza częściowa (powyżej trzech zębów) standard700 zł
Proteza częściowa (powyżej trzech zębów) bezbarwna płyta800 zł
Zamontowanie w płycie siatki wzmacniającej150 zł
Powtórne zacementowanie korony lub wkładu koronowo-korzeniowego 200 zł
Powtórne zacementowanie mostu300 zł
Biały , przezroczysty akryl dla alergików w protezie 150 zł
Szyny górna u dolna relaksacyjne, odciążające mięśnie repozycyjne , przy starciach i bruksizmie900 zł
Naprawa protetyczna150 zł
Leczenie paradontozy
Toaleta kieszonki dziąsłowej/kaptura dziąsłowego/rany poekstrakcyjnej +lek100 zł
Skaling poddziąsłowy300 zł

CENNIK BADAŃ PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI

ZDJĘCIA RTGCena w zł
CZASZKI
Czaszki w 2 projekcjach80.00 zł
Czaszki w 3 projekcjach90.00 zł
Oczodołów w 1 projekcji60.00 zł
Oczodołów w 2 projekcjach80.00 zł
Zatok przynosowych w 1 projekcji60.00 zł
Stawów skroniowo żuchwowych 1 strona 1 projekcja 60.00 zł
Kości nosa - zdjęcie boczne 1 projekcja40.00 zł
Twarzoczaszki - 1 projekcja60.00 zł
Celowane na siodełko w 1 projekcji60.00 zł
KRĘGOSŁUPA
Kręgosłupa - odcinka szyjnego w 2 projekcjach70.00 zł
Kręgosłupa szyjnego czynnościowe w 2 projekcjach70.00 zł
Kręgosłupa szyjnego czynnościowej i przeglądowe w 4 projekcjach120.00 zł
Kręgosłupa -odcinka piersiowego w 2 projekcjach80.00 zł
Kręgosłupa lędźwiowego w 2 projekcjach80.00 zł
Kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe w 2 projekcjach80.00 zł
Kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe i przeglądowe w 4 projekcjach120.00 zł
Kręgosłupa - ap 1 projekcja na stojąco th-l (u dzieci przy skoliozie) w 1 projekcji60.00 zł
Kręgosłupa - kość krzyżowa - 2 projekcje70.00 zł
KLATKI PIERSIOWEJ
Klatka piersiowa w 1 projekcji55.00 zł
Klatka piersiowa w 2 projekcjach70.00 zł
Żebra w 2 projekcjach 70,00 zł
KOŃCZYNY GÓRNEJ
Staw barkowy - 1 projekcja50.00 zł
Staw barkowy - 2 projekcje70.00 zł
Kości ramiennej w 1 projekcji 60.00 zł
Kości ramiennej w 2 projekcjach70.00 zł
Stawu łokciowego w 2 projekcjach70.00 zł
Przedramienia w 2 projekcjach70.00 zł
Nadgarstka/ręki w 1 projekcji50.00 zł
Nadgarstka/ręki w 2 projekcjach60.00 zł
Nadgarstków/ rąk (porównawcze) w 1 projekcji50.00 zł
Palców w 2 projekcjach50.00 zł
KOŃCZYNY DOLNEJ
Jama brzuszna - 1 projekcja60.00 zł
Kości miednicy w 1 projekcji60.00 zł
Stawów krzyżowo-biodrowych w 1 projekcji60.00 zł
Stawu biodrowego w 1 projekcji60.00 zł
Stawu biodrowego w 2 projekcjach70.00 zł
Porównawcze stawów biodrowych w 1 projekcji60.00 zł
Kość uda w 1 projekcji 70.00 zł
Kość uda w 2 projekcjach80.00 zł
Kość podudzia w 2 projekcjach70.00 zł
Stawu kolanowego w 2 projekcjach70.00 zł
Stawów kolanowych (zdjęcie porównawcze) w 1 projekcji60.00 zł
Stawów kolanowych w 3 projekcjach90.00 zł
Staw skokowy w 2 projekcjach70.00 zł
Staw skokowy w 3 projekcjach80.00 zł
Kości piętowej w 1 projekcji50.00 zł
Kości piętowych w 2 projekcjach60.00 zł
Stopy w 2 projekcjach80.00 zł
Stóp w 3 projekcjach90.00 zł

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH – PUNKT POBRAŃ

Zestawienie badańcena
17-OH-Progesteron 30.00 zł
ACTH 35.00 zł
Adiponektyna250.00 zł
AFP 30.00 zł
Albumina 8.00 zł
Aldosteron45.00 zł
Alfa 1-kwaśna glikoproteina (Muroproteidy) 30.00 zł
Alfa-1- antytrypsyna70.00 zł
ALT 15.00 zł
AMH (hormon antymüllerowski)60.00 zł
Amylaza 15.00 zł
Amylaza w moczu 15.00 zł
ANA, miano40.00 zł
Androstendion40.00 zł
Antybiogram 25.00 zł
anty-CCP - ilościowo30.00 zł
Antygen Giardia intestinalis w kale 28.00 zł
Antygen HBs 15.00 zł
Antygen rotawirusów w kale35.00 zł
Antykoagulant toczniowy40.00 zł
Antystreptolizyna O ASO, ilościowo 9.00 zł
Apo A175.00 zł
Apo B75.00 zł
AST 15.00 zł
Badanie bakteriologiczne kału50.00 zł
Badanie bakteriologiczne moczu50.00 zł
Badanie bakteriologiczne nasienia50.00 zł
Badanie bakteriologiczne plwociny50.00 zł
Badanie bakteriologiczne płynu stawowego50.00 zł
Badanie bakteriologiczne pokarmu z piersi50.00 zł
Badanie bakteriologiczne ropy50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wydzieliny z dróg oddechowych50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z cewki moczowej50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z gardła50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z jamy ustnej50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z języka 50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z kanału szyjki macicy50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z nosa50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z odbytnicy- GBS50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z odbytu50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z oka50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z owrzodzenia50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z pępka50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z pochwy 50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z prącia50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z przedsionka pochwy- GBS50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z rany50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z ropnia50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z ucha50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu z warg sromowych50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu ze skóry50.00 zł
Badanie bakteriologiczne wymazu ze zmian skórnych50.00 zł
Badanie BRCA 1110.00 zł
Badanie BRCA 2110.00 zł
Badanie kału na obecność antygenu GDH oraz MKCD toksyny A i B Clostridioides (Clostridium) difficile100.00 zł
Badanie kału w kierunku grzybów50.00 zł
Badanie moczu w kierunku grzybów50.00 zł
Badanie nasienia w kierunku grzybów25.00 zł
Badanie ogólne moczu 15.00 zł
Badanie plwociny w kierunku grzybów50.00 zł
Badanie płynu stawowego w kierunku grzybów50.00 zł
Badanie pokarmu z piersi w kierunku grzybów50.00 zł
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał 30.00 zł
Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kiły (test VDRL-RPR)28.00 zł
Badanie w kierunku jaj owsika 15.00 zł
Badanie w kierunku nużeńca30.00 zł
Badanie wydzieliny z dróg oddechowych w kierunku grzybów50.00 zł
Bąblowiec IgG ilościowe50.00 zł
Beta 2 mikroglobulina50.00 zł
Beta HCG 50.00 zł
Białko całkowite 50.00 zł
Białko PAPP-A50.00 zł
Białko w dobowej zbiórce moczu10.00 zł
Białko w moczu10.00 zł
Bilirubina bezpośrednia 15.00 zł
Bilirubina całkowita 15.00 zł
Bilirubina wolna (pośrednia)15.00 zł
Borelioza - Test Lyme Detect 270.00 zł
Borrelia KKI350.00 zł
Brucelloza IgG100.00 zł
Brucelloza IgM100.00 zł
C- peptyd30.00 zł
CA 12530.00 zł
CA 15-3 30.00 zł
CA 19-930.00 zł
Ca 50 Nowotwory trzuski i przewodu pokarmowego 150.00 zł
Ca 72-4 30.00 zł
CEA20.00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA30.00 zł
Chlamydia trachomatis IgA30.00 zł
Chlorki 8.00 zł
Cholesterol całkowity 15.00 zł
Cholesterol HDL 15.00 zł
Cholesterol LDL (met. bezpośrednią) 15.00 zł
Chrom140.00 zł
Chromogranina A 130.00 zł
CK 8.00 zł
CK - MB 15.00 zł
CMV IgG awidność65.00 zł
C-Peptyd30.00 zł
CRP 8.00 zł
CYFRA 21-140.00 zł
Cynk30.00 zł
Cytologia ginekologiczna 40.00 zł
Cytologia płynna LBC90.00 zł
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT 15.00 zł
Czas protrombinowy PT 15.00 zł
Czas trombinowy12.00 zł
Czynnik reumatoidalny (RF-ilościowo) 12.00 zł
Czynnik reumatoidalny IgA100.00 zł
Czynnik reumatoidalny IgG130.00 zł
Czynnik reumatoidalny IgM50.00 zł
Czynnik V Leiden80.00 zł
D-dimer 30.00 zł
DHEA 35.00 zł
DHEAS 25.00 zł
Digoksyna ilościowo40.00 zł
Dihydrotestosteron (DHT)240.00 zł
Eozynofilia - wymaz z nosa/wymaz na komórki kwasochłonne15.00 zł
Estradiol 23.00 zł
Ferrytyna 15.00 zł
Fibrynogen 15.00 zł
Fosfataza alkaliczna ALP 8.00 zł
Fosfataza kwaśna ACP 8.00 zł
Fosforany 8.00 zł
FSH 23.00 zł
GGT 15.00 zł
Glukoza 10.00 zł
Grupa krwi ABO, Rh 35.00 zł
HAV przeciwciała całkowite40.00 zł
Hbc przeciwciała całkowite20.00 zł
Hbe antygen30.00 zł
Hbe przeciwciała30.00 zł
Hbs przeciwciała25.00 zł
HCG wolna podjednostka beta35.00 zł
HCV RNA jakościowo 130.00 zł
HE - 450.00 zł
Helicobacter pylori IgM75.00 zł
Helicobacter pyroli - antygen w kale35.00 zł
Hemoglobina glikowana HbA1c26.00 zł
HIV - antygen/przeciwciała 25.00 zł
HLA - B27140.00 zł
Homocysteina 35.00 zł
Hormon wzrostu90.00 zł
HsCRP10.00 zł
HSV IgG ilościowo30.00 zł
HSV IgM ilościowe30.00 zł
IgA15.00 zł
IgE całkowite23.00 zł
IgE specyficzne (pojedynczy alergen)30.00 zł
IgE specyficzne alfa- laktoalbumina40.00 zł
IgE specyficzne beta- laktoglobulina40.00 zł
IgE specyficzne białko jaja kurzego40.00 zł
IgE specyficzne gluten40.00 zł
IgE specyficzne jad osy40.00 zł
IgE specyficzne jad pszczoły40.00 zł
IgE specyficzne kazeina40.00 zł
IgE specyficzne laktoza40.00 zł
IgE specyficzne latex40.00 zł
IgE specyficzne mieszanka kurzu domowego60.00 zł
IgE specyficzne mleko krowie40.00 zł
IgE specyficzne roztocze60.00 zł
IGF - 140.00 zł
IgG15.00 zł
IgM15.00 zł
Insulina 20.00 zł
Insulina po obciążeniu(75g glukozy 0,1,2)60.00 zł
Kalicytonina30.00 zł
Kalprotektyna w kale180.00 zł
Kał - badanie na nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)270.00 zł
Kał - resztki pokarmowe 12.00 zł
Kał badanie ogólne 12.00 zł
Kamienie moczowe, analiza chemiczna30.00 zł
Karbamazepina, ilościowo20.00 zł
Komórki LE15.00 zł
Kontrola skuteczności procesu sterylizacji SPORAL A30.00 zł
Kontrola skuteczności procesu sterylizacji SPORAL S 30.00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, p-ciała IgG, IgM 70.00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, p-ciała IgG, ilościowo 50.00 zł
Kortyzol 25.00 zł
Kreatynina 15.00 zł
Krew utajona w kale 15.00 zł
Kwas foliowy 15.00 zł
Kwas moczowy 15.00 zł
Kwas walproinowy 40.00 zł
Kwasy żółciowe 30.00 zł
LDH 10.00 zł
Leptyna60.00 zł
LH 25.00 zł
Lipaza 10.00 zł
Lipidogram30.00 zł
Lipoproteina Lp (Lp a)60.00 zł
Lit, ilościowo35.00 zł
Magnez 8.00 zł
Mangan, ilościowo160.00 zł
Methemoglobina 45.00 zł
Miedź, ilościowo30.00 zł
Mitotan400.00 zł
Mocznik 15.00 zł
Molibden, ilościowo150.00 zł
Mononukleoza zakaźna - jakościowo30.00 zł
Morfologia analizator 5 diff 15.00 zł
Mykogram 25.00 zł
Nikiel, ilościowo150.00 zł
NT-pro BNP100.00 zł
OB 8.00 zł
Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika - ROMA 100.00 zł
Ocena stopnia czystości pochwy 25.00 zł
Odra IgG ilosciowo70.00 zł
Odra IgM ilościowo80.00 zł
Ołów, ilościowo70.00 zł
P/ ciałaMycoplasma pneumoniae IgA, ilościowo40.00 zł
P/ciała Bordetella pertussis IgA, ilościowo50.00 zł
P/ciała Bordetella pertussis IgG, ilościowo50.00 zł
Pasożyty/jaja pasożytów w kale 12.00 zł
P-ciała p/Bordetella pertussis IgM ilościowo30.00 zł
P-ciała p/Borrelia IgG ilościowo 30.00 zł
P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot 80.00 zł
P-ciała p/Borrelia IgM ilościowo 30.00 zł
P-ciała p/Borrelia IgM, Western blot 80.00 zł
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG ilościowo30.00 zł
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM ilościowo30.00 zł
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG ilościowo30.00 zł
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM ilościowo30.00 zł
P-ciała p/CMV IgG ilościowo28.00 zł
P-ciała p/CMV IgM ilościowo28.00 zł
p-ciała p/coxiella burnetii (faza I i II)400.00 zł
P-ciała p/EBV IgG ilościowo30.00 zł
P-ciała p/EBV IgM ilościowo30.00 zł
P-ciała p/gliście ludzkiej IgG ilościowo35.00 zł
P-ciała p/HBc całkowite30.00 zł
P-ciała p/HCV30.00 zł
P-ciała p/jądrowe ANA - test przesiewowy40.00 zł
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG ilościowo 33.00 zł
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM ilościowo 33.00 zł
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO 15.00 zł
p-ciała p/proteazie ADAMTS-13 (diagnostyka zakrzepowa płatnicy małopłykowej)550.00 zł
P-ciała p/receptorom TSH 35.00 zł
p-ciała p/tęgoryjcowi dwunastnicy360.00 zł
P-ciała p/Toxocara canis IgG ilościowo35.00 zł
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG ilościowo 25.00 zł
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM ilościowo 25.00 zł
P-ciała p/tyreoglobulinie TG TRAb15.00 zł
P-ciała p/wirusowi różyczki IgG ilościowo 25.00 zł
P-ciała p/wirusowi różyczki IgM ilościowo 25.00 zł
P-ciało/Helicobacter pyroli IgG ilościowo30.00 zł
Płyn stawowy- badanie ogólne40.00 zł
Płytki krwi (krew cytrynianowa) 10.00 zł
Posiew wymazu z gardła w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z jamy ustnej w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z języka w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z oka w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z rany w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu ze skóry w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu ze zmian skórnych w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew kału w kier.grzybów 50.00 zł
Posiew kału w kierunku bakterii 50.00 zł
Posiew kału w kierunku pałeczek jelitowych S-S, 1 próbka50.00 zł
Posiew wymazu w kierunku MRSA50.00 zł
Posiew wymazu z cewki moczowej w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z nosa w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z odbytu w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z pępka w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z pochwy w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z prącia w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z ropnia w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z ucha w kierunku grzybów50.00 zł
Posiew wymazu z warg sromowych w kierunku grzybów50.00 zł
Potas 15.00 zł
Profil aminokwasów w moczu400.00 zł
Progesteron 25.00 zł
Prokalcytonina 80.00 zł
Prolaktyna 15.00 zł
Proteinogram 15.00 zł
Przeciwciała ANCA ilościowo60.00 zł
Przeciwciała CANCA ilościowo35.00 zł
Przeciwciała PANCA ilościowo35.00 zł
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA ilościowe30.00 zł
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgG ilościowe30.00 zł
Przeciwciała Yersinia IgA 30.00 zł
Przeciwciała Yersinia IgG ilościowo30.00 zł
Przeciwciała Yersinia IgM ilościowo30.00 zł
PSA całkowity 15.00 zł
PSA wolny 28.00 zł
PTH intact 25.00 zł
Retikulocyty15.00 zł
Retikulocyty , ilościowo15.00 zł
Rozmaz mikroskopowy 15.00 zł
S100100.00 zł
Scc-Ag60.00 zł
Selen, ilościowo140.00 zł
Serotypowanie wirusów HPV100.00 zł
SHBG 25.00 zł
Sód 15.00 zł
Świnka IgG ilościowo70.00 zł
Świnka IgM ilościowo70.00 zł
Taenia solium (tasiemiec IgG) ilościowe250.00 zł
Test PAPP-A70.00 zł
Testosteron 25.00 zł
Testosteron wolny 35.00 zł
TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC) 28.00 zł
Toxo IgG - Awidność 40.00 zł
Toxocara canis i cati IgG, Elisa40.00 zł
Toxocaroza awidność420.00 zł
Transferyna 15.00 zł
Triglicerydy 15.00 zł
Trijodotyronina wolna FT3 15.00 zł
Troponina T30.00 zł
TSH 15.00 zł
Tyreoglobulina 30.00 zł
Tyroksyna wolna FT4 15.00 zł
Varicella zoster IgG ilościowo30.00 zł
Varicella zoster IgM ilościowo30.00 zł
Wapń całkowity 8.00 zł
Wapń w moczu8.00 zł
Wapń zjonizowany10.00 zł
Witamina 25-OH D3 35.00 zł
Witamina A40.00 zł
Witamina B1120.00 zł
Witamina B12 28.00 zł
Witamina B2120.00 zł
Witamina B6120.00 zł
Witamina C70.00 zł
Witamina D 1,25(OH)2 D3130.00 zł
Witamina E50.00 zł
Witamina K1260.00 zł
Włośnica IgG, ilościowo80.00 zł
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu10.00 zł
Wskaźnik insulinooporności HOMA- IR10.00 zł
Wskaźnik wolny PSA/ PSA10.00 zł
Zeskrobiny w kierunku dermatofitów70.00 zł
Zestaw inhalacyjny (20 alergenów)130.00 zł
Zestaw pediatryczny (panel 28 alergenów)130.00 zł
Zestaw pediatryczny inhalacyjny (20 alergenów)130.00 zł
Zestaw pokarmowy (20 alergenów)130.00 zł
Żelazo 8.00 zł
Wymaz antygenowy w kierunku covid-1980.00 zł
Poziom jodu w surowicy300.00 zł