STAN NAGŁY

(przyjęty do 15 minut od przybycia)

Stany nagłe zagrażające życiu:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty
 • wysoka gorączka i wymioty u dzieci
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka i duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia
 • zatrucie lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną

PILNY

(przyjęty w ciągu 24h od zgłoszenia)

 • nasilone alergiczne zmiany skórne bez objawów ze strony układu oddechowego,
 • podwyższone, nieustabilizowane ciśnienie tętnicze krwi wyższe niż 180/100 mm Hg,
 • gorączka powyżej 38,5 C,
 • podwyższony poziom cukru do 180 mg% na czczo,
 • objawy ostrego ZUM,
 • zatrucie pokarmowe (lekki przebieg, niestrawność, nudności, umiarkowane wymioty)
 • bóle brzucha nieustępujące po standardowym leczeniu (umiarkowane natężenie bólu)
 • przewlekły nasilający się okresowo kaszel, krwioplucie,
 • zapalenie korzonków nerwowych, ból kręgosłupa i pleców, uniemożliwiające funkcjonowanie,
 • inne objawy w zależności od nasilenia nie sklasyfikowane powyżej.

PLANOWANY

(do 7 dni)

 • wizyta zaplanowana zgodnie z wolą pacjenta do 7 dni od zgłoszenia,
 • objawy infekcji (katar, ból gardła, lekki kaszel, podwyższona temperatura ciała),
 • kontrolna wizyta zaplanowana na zlecenie lekarza,
 • konsultacja zleconych wyników badań,
 • inne problemy zdrowotne pacjenta niewymagające zgodnie z sugestią pacjenta natychmiastowej wizyty.

Na podstawie:

 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U.2005.200.1661 z późn.zm.)
 2. SYSTEMU AKREDYTACJI W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ Numer procedury: OJ 10 – wyd.II

W PRZYPADKACH WĄTPLIWYCH DECYZJĘ O FORMIE UDZIELENIA ŚWIADCZENIA KAŻDORAZOWO PODEJMUJE LEKARZ POZ I KWALIFIKUJE PACJENTA DO KATEGORII NAGŁY/PILNY.