WITAMY W PORADNI GERIATRYCZNEJ!

Do poradni geriatrycznej mogą zgłaszać się osoby po 60 roku życia ze skierowaniem.

Zdaniem  lekarza geriatry jest całościowe spojrzenie na pacjenta, uwzględnienie pełnego wywiadu chorobowego, jakości życia chorego oraz wyłonienie najbardziej pilnych problemów zdrowotnych.

Wielochorobowość wśród Seniorów jest częstym zjawiskiem, mają 2–3 dolegliwości jednocześnie i więcej. Bardzo ważna jest analiza przyjmowanych przez pacjenta leków, ich wzajemnych interakcji, wyeliminowanie leków niepotrzebnych  lub szkodliwych w wieku podeszłym.

Lekarz geriatra jest wszechstronny, bo musi posiadać wiedzę i posiada z zakresu interny, kardiologii, diabetologii, okulistyki i rehabilitacji.

NASI SPECJALIŚCI: