ŚRODY Z PROFILAKTYKĄ

Realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Program profilaktyki raka piersi (badania mammograficzne)

Bezpłatne badania mammograficzne mogą wykonać wszystkie panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanego badania mammograficznego. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i refundowane przez NFZ.

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Bezpłatna profilaktyka w zakresie raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25 – 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały cytologii w ramach NFZ. Przygotowanie do badania – optymalnym okresem dla pobrania materiału cytologicznego jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu.

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do wszystkich osób dorosłych, w szczególności: tych, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobami z rozpoznaną już gruźlicą lub osób obciążonych długotrwałą chorobą, problemem alkoholowym i/lub narkomanią. W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc. Ankieta jest poufna.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Pacjentom, którzy w tym roku kończą: 35, 40, 45, 50, 55 lat, oferujemy bezpłatną profilaktykę zawału serca i udaru mózgu. Wykonujemy pomiary antropometryczne, pomiary ciśnienia, badania laboratoryjne i oznaczamy:

  • poziom cholesterolu całkowitego
  • cholesterolu LDL
  • cholesterolu HDL
  • trójglicerydów
  • glukozy

Wyliczamy potencjalne ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Wdrażamy indywidualne postępowanie zapobiegawcze.

Program profilaktyki 40 plus

Program zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Do programu kwalifikują się osoby, które odpowiedzą na pytania ankietowe za pośrednictwem infolinii 227353953 w godzinach 8:00-18:00 lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

 

Więcej informacji – prosimy o kontakt telefoniczny.