Diagnostyka RTG

Posiadamy  nowej generacji aparat cyfrowy, dzięki czemu uzyskane obrazy podczas badania są wysokiej jakości. Diagnostyka RTG  obejmuje całą gamę różnych badań obrazowych, które mogą dostarczyć lekarzom ważnych informacji na temat stanu narządów wewnętrznych pacjenta. Najbardziej znane zastosowania radiografii to ocena stanu kości i stawów, wykrywanie złamań, urazów i chorób kostno-stawowych. Radiografia może być również pomocna w diagnozowaniu chorób układu oddechowego (np. zapalenie płuc, gruźlica), chorób serca, nerek, jamy brzusznej i wielu innych. Lekarz radiolog ocenia obrazy, analizując anatomię oraz patologię, aby postawić diagnozę.

Diagnostyka USG

Wykonujemy diagnostykę za pomocą ultrasonografii USG w celu oceny różnych struktur i narządów.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w związku z prowadzonym leczeniem, może skierować Cię na bezpłatne badania diagnostyczne  takich jak:

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Diagnostyka Opieka Koordynowana

 • BNP (NT-pro-BNP
 • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
 • Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG)
 • Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG)
 • Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)
 • USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca przezklatkowe
 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową