Zasady zgłaszania działań niepożądanych:

Każdy lek może powodować działania niepożądane. Masz prawo zgłosić wszystkie działania, które podczas przyjmowania danego leku, wydają ci się niewłaściwe. Są to zarówno działania szkodliwe, jak i takie, które powodują uczucie dyskomfortu.

Kto może zgłosić działanie niepożądane:

 • pacjent,
 • jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny,
 • osoba wykonująca zawód medyczny.

Jak zgłosić działanie niepożądane:

 • Wypełnij elektroniczny formularz https://smz.ezdrowie.gov.pl
 • Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, wydrukuj, podpisz i wyślij na adres Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.
  Link do druku: Formularz dla pacjenta
 • Wyślij wypełnione zgłoszenie faksem na nr 22 49 21 309.
 • Jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny, możesz wysłać formularz poprzez platformę ePUAP.
 • Formularz możesz wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wypełniony formularz na adres: ndl@urpl.gov.pl
 • Działanie niepożądane można również zgłosić używając bezpłatnej aplikacji mobilnej Mobit Skaner.
 • Jeżeli jesteś pacjentem, jego przedstawicielem bądź opiekunem faktycznym możesz zgłosić działanie niepożądane telefonicznie pod nr 22 49 21 301
  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Gdzie możesz zgłosić działania niepożądane:

 • do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • do podmiotu odpowiedzialnego (adres znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania leku);
 • do lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny.